umowy

Jak założyć przedsiębiorstwo budowlane w Polsce?

oprogramowanie w firmie
Author: Lea Latumahina
Source: http://www.flickr.com
Ogólnie przedmiot ujmując, firma remontowo-budowlana zajmuje się po prostu robotami budowlanymi. Z definicji czynności budowlane polegają na budowie, odbudowie, nadbudowie, a dodatkowo robotach powiązanych z przebudową, montażem, naprawą bądź demontażem obiektu budowlanego. Mogą być one prowadzone na swój rachunek ewentualnie na podstawie zawartej umowy. Częstokroć spotykanym podejściem jest zlecanie ich elementów, a nawet całości, podwykonawcom.