jubiler

Niebywale szczegółowe pomiary masy wykonane za pomocą wag elektronicznych.

Waga kuchenna elektryczna
Author: MPM
Source: MPM
Waga jest to narzędzie przy użyciu, którego możemy subiektywnie wyznaczyć wagę konkretnego ciała. Przyrząd ten powszechny był już w starożytności i były to wagi szalkowe, jakie pracowały na podstawie równoważenia się mas dwóch ciał z czego masę pierwszego rozlokowaliśmy przy wykorzystaniu wzorców. Podstawowe wagi jednoszalkowe powstały w roku 45 zeszłego stulecia w Szwajcarii. Pomimo tego w dzisiejszych czasach takiego typu wagi są już wyjątkowo sporadycznie spotykane.