bezpieczne urządzenia elektryczne

W celu ochrony struktur fotowoltaicznych i podłączonych do nich sprzętów elektronowych przed przepięciami i sprzężeniami, używa się szczególne ograniczniki fotowoltaika po stronie napięcia stałego, także typowe ograniczniki przepięć po stronie prądu zmiennego. Dobór niestosownych ograniczników przepięć jest w stanie stwarzać niebezpieczeństwo pożarowe dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Normy użytkowania ochrony przeciwprzepięciowej różnią się w zależności od użytej ochrony odgromowej.


pomiar napięcia
Author: greensheepred
Source: http://www.flickr.com
Zastosowanie właściwej ochrony przeciwprzepięciowej po stronie AC na farmie fotowoltaicznej, jest zależne od układów sieci, jej gatunku i rozciągłości, gatunku możliwych przepięć i nieodzowności, również rentowności wykorzystywanej ochrony - fotowoltaika i niezbędne ograniczniki. Reguły jej używania trzeba rozważać w każdym wypadku oddzielnie, na podstawie zasad ustalonych w normach i zarządzeniach.

Instalacja elektryczna będzie bezpieczna, jeśli w skrzynce elektrycznej ulokujemy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskaźniki awarii, jakie zasygnalizują konieczność wymiany ochronnika.

Ograniczniki winny być poddawane okresowej kontroli chociaż raz w roku, zaś ponadplanowe oszacowanie należy wykonać po wystąpieniu uderzenia piorunu w obiekt.

Istnieją trzy grupy urządzeń ochronnych które zabezpieczają przed wahaniami pochodzenia burzowego i łączeniowego mogącymi pojawić się w sieci zasilającej gmach. Kupując należyty ogranicznik przepięć wypada wziąć pod uwagę maksymalne napięcie stałej pracy między kanałem fazowym i neutralnym. Znaczący jest układ sieci, oraz wytrzymałość udarowa powiązana z udarami elektrycznymi, które wywodzą się od wyładowań atmosferycznych - ochrona przepięciowa w Twoim domu.


Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby bez ryzyka przyjmie falę przepięciową i odwiedzie prąd przepięciowy do uziomu, a nie do instalacji - ochronnik przepięciowy w niskiej cenie. Zabezpieczy nie tylko przed zmianą napięcia w trakcie burzy, ale również łączeniowymi, które mogą wystąpić w sieci zasilającej. Wybór i realizacja części ochrony odgromowej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej trzeba powierzyć elektrotechnikowi.