Jak założyć przedsiębiorstwo budowlane w Polsce?

Najogólniej przedmiot ujmując, firma remontowo-budowlana trudni się po prostu robotami budowlanymi. Z definicji roboty budowlane polegają na budowie, odbudowie, rozbudowie, a również robotach powiązanych z reorganizacją, montażem, remontem lub rozbiórką obiektu budowlanego. Mogą być one prowadzone na swój rachunek ewentualnie na podstawie zawartej umowy. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest zlecanie ich części, a nawet pełni, podwykonawcom.

oprogramowanie dla firmy
Author: Graham Wynne
Source: http://www.flickr.com
Prowadzenie przedsiębiorstwa remontowo-budowlanego zazwyczaj nie wymaga posiadania wykształcenia kierunkowego albo spełnienia dalszych ponadplanowych wymogów - każdy jest w stanie założyć przedsiębiorstwo remontowo-budowlane. Wiadomo, techniczna wiedza a także konkretne doświadczenie nadzwyczaj upraszczają prowadzenie biznesu jak też mogą być gwarancją utrzymania jej. Kto bowiem poleci remont firmie, w której sam posiadacz nie posiada odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji?Tyczy się to też zatrudnienia pracowników, przedsiębiorca musi wiedzieć, w jaki sposób jego załoga wykonuje zleconą pracę. Jednakże pewne czynności w budownictwie wymagają posiadania upoważnień do przeprowadzania samodzielnych funkcji technicznych. Mając właściwe wykształcenie, możemy ubiegać się o otrzymanie właściwych uprawnień, które umożliwią wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Biznesmen ma do wyboru każdą formę prowadzenia działalności, wyjątek to spółka partnerska, którą co do zasady mogą tworzyć tylko wolne zawody. Częstą formą prowadzenia firmy budowlano-remontowej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Zobacz więcej: sprawdź.

Przyszli przedsiębiorcy mogą także zdecydować się na spółkę cywilną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podwaliną założenia firmy budowlano-remontowej będzie wypełnienie wniosku CEIDG-1. Składa się go do urzędu miasta lub gminy, i możemy zrobić to: osobiście, zdalnie, stosując bezpieczny podpis kwalifikowany, elektronicznie przez profil zaufany ePUAP, listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie). Po wybraniu opcji trzeciej dodatkowo trzeba udać się samodzielnie do urzędu i poświadczyć swoją tożsamość. W następnej kolejności możemy postarać się o kredyt który będzie potrzebny nam na m.in. oprogramowanie dla firm budowlanych względnie program do kosztorysowania robót budowlanych.